Bergen innfører nye tiltak: - Øygarden innfører ikke egen forskrift