Seks av ti mener busstilbudet i Øygarden er for dårlig