Fjell kommune har sendt ut brev om sikkerheitsfeil i bookingsystem