Nye krisepengar til kystkommunane

Også i år løyver regjeringa såkalla tiltaksmidlar til kommunar som er særleg hardt råka av arbeidsløyse. Fjell, Sund og Øygarden får alle pengar til vedlikehald av eigedom.

  • Komitéleiar Ernst Einarsen (H) er glad for krisemidlane frå staten, trass i at dei kjem som følgje av den høge arbeidsløysa i regionen. Pengane kan ikkje nyttast til miljøgate i fylkesveg 209 Sartorvegen, så her brukar Fjell investeringsmidlar i staden. FOTO: Karstein Sæverås
Bli abonnent og les videre

Vestnytt i éin månad for 1 krone.

Uavgrensa tilgang til alt innhald.

Utan bindingstid.

PRØV NO

Deretter kr 99,-/mnd. Utan bindingstid.