Full mann banka på feil dør - måtte hentast av mor