Tett trafikk, men langt frå kaos

  • Allereie før klokka sju var det tett trafikk frå både nord og sør mot rundkøyringa vest for Kolltveittunnelen. FOTO: Inger Elise J. Økland