Øygarden-anlegget kan berre vera byrjinga for storskala karbonlagring