Anne Erdal går inn for omorganisering

Den andre rapporten om kommunen.

Kommunalsjef for økonomi, Anne Erdal, har leia evalueringa av sitt eige område. Gruppa foreslår omorganisering for å løyse problema som er avdekka. Foto: Anne Jo Lexander (arkiv)

  • Leif-Kjartan Bjørsvik

I evalueringa kjem det fram at det er «vanskar med få levert leveransar på grunn av (for) mange ledd i organiseringa».

Les hele saken med abonnement