Det ene selskapet inviterer de ansatte med på eiersiden, det andre har involvert familieterapeut