Mange er einsame. Marit og Per opnar dørene på julaftan