– For høye lønninger og for mye makt til daglig leder