Halverte sjukefråveret

  • Steinar Fløisand (til høgre) rosar måten Nettbuss og teamleiar Lars Erik Lotsberg tilrettelegg arbeidsdagane på. Hofteproblem haldt på å setja ein stoppar for yrkeslivet til Fløisand, men no er han ikkje borte ein einaste arbeidsdag.