Utlovar dusør etter fasantjuveri

  • Per Frode Ellefseth fortvilar etter at nokon har drepe og stole fasanar frå garden på Lokøy. FOTO: Privat