«Dagravner» skal holde folk unna baner og lekeplasser