Den dyreste eiendommen i Sund ble solgt for 4,5 millioner kroner