Nei til økt bemanning på Sundheimen – ja til mer folk i hjemmetjenesten

  • Sundheimen blir både vinner og taper i neste års budsjett - om rådmannen får det som han vil. FOTO: Anne Jo Lexander