– Spent på kor mykje støy og støv det blir der me bur