Dømt til tre års fengsel for valdtekt av ung jente