Av 19 kontrollerte køyretøy vart 16 ståande igjen her