Føreslår utvida kryss, vegvesenet vil ha rundkøyring