Oppfordrer foreldre til å følge smittevernrådene fra de enkelte barnehagene