Gir seg etter 25 år i øygardspolitikken

  • I perioden fra 2000 ble det investert nærmere én milliard kroner i bygging av kommunale bygg og kommunal infrastruktur i Øygarden. "Det var krevende år, der finansieringen nøye måtte sees opp mot inntektene. Planlegging krevde mye av mange. Det blir av mange fremstilt som lettvint. Det var det ikke. Det er krevende å gjøre ord om til handling", skriver Vik i pressemeldingen han sendte ut på tirsdag. FOTO: Karoline Vårdal