Både byrådet i Bergen og politikerne i Fjell ønsker at godshavnen skal flyttes fra Dokken i Bergen til Ågotnes. CCB, som står igjen med laber aktivitet etter at Statoil flyttet all forsyningsvirksomhet til Mongstad midt oppi oljekrisen, øyner ny aktivitet og står klar til å ta imot godshavnen med åpne armer.

32.000 containere

Bergen havn håndterer årlig rundt 32.000 såkalte TEU-containere for å oppbevare gods for frakt. I tillegg til noen tusen trailere med stykkgods, opplyser havnesjefen. Havnevesenets beregninger viser at tungtrafikken på Sotrabroen vil øke betydelig dersom godshavnen blir flyttet fra Dokken i Bergen til Ågotnes.

– Det er naturligvis vanskelig å si noe eksakt om effekten av å plassere en godshavn på Ågotnes, men dersom dagens godsvolum skal kjøres mellom Ågotnes og Bergen vil det medføre rundt 160 vogntog per arbeidsdag over Sotrabrua og ut til Ågotnes, sier havnesjef Ulrik Jørgensen.

– Miljøbelastning

Havnesjefen understreker at det er mange faktorer som spiller inn, og at tallene kun er et grovt anslag.

– Det er likevel ingen tvil om at Ågotnes vil medføre betydelig trafikkøkning og miljøbelastning. Med disse tallene blir det 35.000 kjøreturer årlig. På en strekning på 30 kilometer blir det over en million kilometer tungtrafikk i Sotra/Bergensområdet, påpeker han.

Bergen og Omland Havnevesen og Jernbaneverket støtter ikke planene om godshavn på Ågotnes.

– Vil velge bort havnen

Havnesjefen utelukker imidlertid ikke at bruken av havnen vil gå ned, og at aktørene av økonomiske årsaker vil velge landtransport fremfor sjøtransport. Det innebærer at det er veiene over fjellet fra Oslo som må ta belastningen med økt tungtransport, og trafikken til og fra godshavnen reduseres.

– Godsanalyser viser at tyngdepunktet av mottakerne ligger sør for Bergen. Ågotnes ligger for langt unna mottakerne. Å frakte godset til for eksempel IKEA i Åsane vil koste betydelig mer for aktørene, som dermed trolig vil velge bort sjøtransport. Det vil være svært negativt for miljøet, sier Jørgensen, som derfor mener at Flesland er et bedre valg.

– Fra nasjonale myndigheter er det helt klart en målsetning å bringe mer last over fra vei til sjø, påpeker han.