Er førebudd på eventuelt større utslepp

  • FOTO: Christine Fagerbakke