– Noen har hatt det skrekkelig gøy og knust flasker i veibanen