Styret jobber med en utlysning av daglig leder-stillingen