Barnevernet får ikkje alltid hjelp til ungdom når dei treng det akutt