Svært få arbeidsledige - men bygg og anlegg sliter