Han vil ha flytedokken opp

– Vi mener det sender feile signaler at dokken får ligge, sier Jan-Hugo Holten i Norges Miljøvernforbund.

Publisert:

Jan-Hugo Holten i Norges Miljøvernforbund mener at flytedokken må heves. Forbundet har klaget på kommunens vedtak om å la den ligge på sjøbunnen. Foto: Norges Miljøvernforbund

  • Hilde Olsen Aalvik
Les også

Flytedokken blir ikkje heva

Begrunnelsen er blant annet basert på at Norsk institutt for vannforskning (NIVA) vurderer forurensingsgraden som liten.

Nå har Norges Miljøvernforbund (NMF) klaget på vedtaket som kommunen har gjort. Men av hensyn til miljøet, ikke på grunnlag av det juridiske, slik Kystverket har gjort.

– I årevis har det vært et problem at eierløse båter og mindre skip har ligget til kai og sunket. Dokken er ikke eierløs, men dette er et større problem enn man skulle tro. Derfor mener vi at hvis dokken får lov til å ligge, sender man helt feile signaler om at det er greit med forsøpling og forurensning, sier Holten.

– For lite detaljert

Holten mener NIVAs rapport er en for enkel vurdering.

– Jeg har ikke inntrykk av at de har oversikt over hva dokken inneholder. Rapporten er for lite detaljert til at man får et helhetlig bilde av situasjonen. Rapporter jeg har sett tidligere er to til tre ganger så lange med mange flere detaljer, sier han.

Rapporten er for lite detaljert
Les også

Båten var på veg inn i flytedokken. Så forsvann heile dokken

Til det svarer NIVA at:

– NIVA har utført vårt oppdrag innenfor de rammer som er gitt. Øvrige henvendelser omkring rapporten adresseres til oppdragsgiver CCB, skriver Harald Bonaventura Borchgrevink, leder for medier og formidling i NIVA i en epost.

Holten mener også at kostnadene ved å heve flytedokken kan bli lavere enn hva kommunen har anslått.

– Kommunen mener dette vil koste det dobbelte som hevingen av Helge Ingstad. Vi har vært i kontakt med miljøer som mener det kan være snakk om kostnader ned mot 25 til 30 prosent av den totale kostnaden av fregatten, sier han.

Lagt vekt på rapporten

Miljørådgiver i Fjell kommune, Kari Blindheim sier at kommunen gjorde en helhetlig vurdering av saken.

– Etter en samlet vurdering av miljørisiko ved utslipp av forurensing fra dokken, risiko for liv og helse og økonomiske kostnader, konkluderte Fjell kommune med at den beste samfunnsmessige løsningen var at dokken ble liggende.

– Vi så ikke noen grunn til å stille spørsmål ved NIVA sin kompetanse

I vedtaket har de blant annet lagt vekt på rapporten som sier at det er få miljøvirkninger ved å la den ligge.

– Vi så ikke noen grunn til å stille spørsmål ved NIVA sin kompetanse, sier hun.

Kystverket klager også på beslutningen om å la dokken ligge:

Les også

Bestemte at dokken skal ligge på bunnen. Det er ikke sikkert de hadde lov til det.

Øyvind A. Langedal, administrerende direktør i CCB skal nå uttale seg om klagen fra miljøvernforbundet. Foto: Inger Elise J. Økland (arkiv)

Klagen sendt CCB

Nå er klagen fra miljøorganisasjonen sendt til CCB for uttalelse. Deretter vil klagen bli behandlet av kommunen og sendt til Fylkesmannen.

– Etter vår oppfatning er NIVA det mest kompetente instituttet for å vurdere nettopp forurensningsspørsmål i vann. Så vi er litt undrende til den delen av klagen. Vi skal vurdere klagen og komme med innspill, sier Øyvind A. Langedal, administrerende direktør i CCB.

Publisert:

Les også

  1. Nå tar de endelig i bruk den 106 år gamle flytedokken

  1. Norges Miljøvernforbund
  2. CCB
  3. Fjell kommune