Her har éin mista lappen og 74 blitt bøtelagt så langt i år