Innbrotet i pizzeriaen blei vist på tv. Då rann det inn med tips