Set ned fartsgrensa på Trengereid

  • Eit stykke nord for Skogsskiftet blir det snart lågare fartsgrense.