Får ekstra sosialhjelp til jul

– Dette betyr så mykje for så mange, seier Anita Garlid Johannessen (Frp).

Mange fryktar å gå ei trong jul i vente. For dei aller mest utsette blir det no litt mindre trongt.
Publisert: Publisert:

Dei som treng stønad til livsopphald, såkalla sosialhjelp, får litt ekstra no til juletida.

– Dette er ei gladsak av dimensjonar, sa Anita Garlid Johannessen (Frp) då formannskapet gav si tilslutning til julepengane.

Også i 2020 og 2021 fekk trengande ei lita handsrekking i jula. Men no kjem det litt meir pengar. I fjor vanka det 500 kroner ekstra til einslege, og 1000 kroner til dei med forsørgjaransvar, altså born.

Denne jula blir ekstrautbetalinga slik:

  • 1590 kroner for einslege
  • 2651 kroner for par
  • 900 kroner for barn som skal feira jul der
  • 450 kroner for barn som feirar jul hjå andre

Summane er noko høgare enn først planlagt, fordi dei er justerte i tråd med den kraftige prisstiginga ein har hatt dei siste månadane.

Les også

Det renner inn med brukte klær

Høgare renter, svindyr straum og dyrare matvarer fører til at mange slit med å få endane til å møtast. Dei aller mest utsette vest for Sotrabrua får no litt større spelerom i jula.

– Må sjå på andre tiltak

– Seinare må me og sjå på andre tiltak. Det er så mykje vondt å lesa om korleis folk slit, seier Garlid Johannessen.

Julepengane kjem sjølvsagt i tillegg til den ordinære sosialhjelpa, som i Øygarden kommune har følgjande satsar:

  • Einslege utan barn: 6448 kroner
  • Ektepar/sambuarar: 10.746 kroner

I tillegg får ein pengar for kvart barn til og med fire barn. Satsen for barn kjem an på kor gamle barna er.

Publisert: