– Om de vil nå flere unge, kan de spørre oss om hva vi er opptatt av