Den dyraste fritidseigedomen gjekk for 4,5 millionar