Vil ha lavere fartsgrense på veien til Steinsland kai