Kommunen jobbar så fort dei kan med å betre kollektivtilbodet