Fann svikt i både styring og avvikling av Wecare-klinikken