Har starta sauna tre stadar utan å søke: – I strid med lova