82 kreditorar krev 27 millionar kroner

Selskapet som har drive nettbutikk med adresse på Straume, blei kravd konkurs i september.

Den siste reviderte rekneskapen er frå 2020. Det året fekk dagleg leiar Yvonne Haveland Evensen 4,9 millionar kroner i løn.

At denne løna blei utbetalt samtidig som selskapet gjekk med betydeleg underskot, er noko buet vil undersøke nærare.

Les hele saken med abonnement