Først kolliderte to biler. Så kolliderte politimotorsykkelen. Så kolliderte politibilen