Seks av ti har forsont seg med Øygarden-namnet

  • Det nye lokalmedisinske senteret som nyleg vart opna på Straume, har fått namn etter den nye kommunen Øygarden. FOTO: Karstein Sæverås
    1/2