Fjell har store økonomiske utfordringar. No foreslår rådmannen ei rekkje tiltak for å betra situasjonen

  • Rådmann Steinar Nesse i Fjell kommune synest det er viktig at kommunen tilpassar seg dei nye tidene. FOTO: Marit Kalgraf (arkiv)