«Det er ikke nødvendigvis den største kommunen sin måte å jobbe på som skal videreføres»