Lange køar frå sør

  • Det har proppa seg sør og nord for rundkøyringa ved Kolltveittunnelen. Biletet er frå Blommen. FOTO: Oddvin Klubben