Bør det byggjast ny, firefelts veg mellom Kolltveit og Ågotnes?