Bergen gokartsenter fikk dekket 90 prosent av de faste utgiftene sine