Berre tida og vegen for Kystbyen

  • Kystbyen på Bildetangen er ein av planane det no vert sett trykk på i Fjell kommune. FOTO: OPUS