Svein Arve Forland og Knut Asbjørn Forland. Foto: Inger Elise J. Økland

Eksplosiv resultatvekst for Telavåg Fiskeoppdrett

– Pristoppen i år var ekstrem, det var også prisfallet.