Etter sommeren er planen å ha ansatt en ny skolesjef og en helt ny barne- og familiesjef